• عید فطر
  • 1

اخبار

انتشار اولین شماره از فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان اولین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد. این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات...

انتشار سیزدهمین شماره فصلنامه شاخص کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان سیزدهمین شماره فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد. این فصلنامه به منظور انتشار نتایج پژوهش ها، رشد آگاهی و ارتقاء فهم...

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی برگزار شد

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی به همت انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار گردید. با توجه به نقش برجسته بانوان در اقتصاد ملی و افزایش این نقش در حوزه کارآفرینی، انجمن...

نرخ بیکاری روی نمودار نزولی

به گزارش 60 دقیقه ، بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال گذشته از کانال ۱۲ درصد خارج نشد و بهار امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱.۳ درصد کاهش به رقم ۱۰.۸ درصد...

ادامه مطلب...