• اسلاید1
  • 1

کتاب مدیریت مهاجرت نخبگان از انتشارات آرمین افق منتشر شد

مهاجرت در حال حاضر جزو 10مسئله اول جهان است و همه کشورها از جمله کشور ما، به نوعی با موضوع مهاجرت روبه رو هستند.در کتاب حاضر به :

  • بررسی ماهیت مهاجرت
  • بررسی آماری مهاجرت از مبدا به مقصد
  • نخبگان و نظریه های مرتبط با مهاجرت آنان
  • تفاوت مهاجرت نیروی کار با نخبگان
  • مرروری بر روند مهاجرت نخبگان در جهان
  • مهاجرت نخبگان ایرانی از نظر تاریخی
  • نظریه های رایج مهاجرت
  • نظریه چرخش نخبگان و نگرش صحیح به مهاجرت نخبگان و کنار گذاشتن نظریه فرار مغزها و نهایتا نقش اساسی دولت در چرخش نخبگان در بخش های مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.

کتاب مدیریت مهاجرت نخبگان به قلم دکتر محمد مهدی رشیدی به نگارش رسیده است.

جهت تهیه نسخه چاپی این کتاب با شماره تلفن 02188939478 تماس حاصل فرمائید.