• اسلاید1
  • 1

به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان نهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد.

این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان فعالیت می کند و می کوشد راه های مدیریتی و اجرایی برای عبور از چالش های زیست محیطی و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و تمامی ارگان های ذی ربط ارائه دهد چراکه این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و تجارب کلان شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر در راستای حل معضلات و بحران های محیط زیست باشد. شماره نخست  این فصلنامه با توجه به تجربه تلخ سیلاب های سال جاری کشور به این مهم اختصاص داده شده بود و دومین شماره از این فصلنامه با هدف مطالعات درباره آلودگی های زیست محیطی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سلامت، مدیریت دفع زباله ها و مواد زائد منتشر شد.  شماره سوم این فصلنامه به موضوعاتی چون خلیج فارس و جنبه های گردشگری آن، مخاطرات سیل، اقتصاد دریایی و انرژی، نقش اقتصادی بنادر و ...اختصاص یافته است. شماره پنجم  این فصلنامه به موضوعات زیست محیطی اختصاص یافته است. ششمین شماره از فصلنامه ندبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان با هدف  نشان دادن گوشه‌ای از این مخاطرات در زمینه صرفه‌جویی و رعایت الگوهای مصرف آب، نقش خانواده در خصوص آموزش مسائل محیط‌زیست، مديريت بحران آب در کشور و ترافیک جاده‌ای منتشر شد.شماره هفتم این فصلنامه به شناخت، بررسی و اولویت سنجی مخاطرات محیط طبیعی و اثرات کووید19 بر محیط زیست و تصفیه آب و فاضلاب  و شماره هشتم این فصلنامه به بررسی اثرات مثبت و منفی بیماری کرونا بر محیط زیست و تنوع زیستی و بوم روستا و نهمین شماره از این فصلنامه به نقش رسانه ها در آگاهی بخشی و هشدار دادن درباره وقوع زلزله و پیامدها و بحران های ناشی ازآن اختصاص یافته است.

فهرست مقالات مندرج در نهمین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان به شرح زیر می باشد:

  • بحران زلزله و راهکارهای ظرفیت‌سازی
  • سرزمین ایران، سرزمین زلزله
  • ارزیابی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر همدان در برابر زلزله
  • انتشار آلاینده ها به دنبال شرایط اضطراری مرتبط با زلزله
  • بررسی احتمال اثرات القایی معدنکاری بر زلزله‌های بالای ۶ ریشتر

جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن دبیرخانه  02188939478 تماس حاصل فرمایید.