• اسلاید1
  • 1

ششمین شماره خبرنامه داخلی انجمن دوستی ایران و روسیه منتشر شد.
در این خبرنامه خواهید خواند

3واکسن کرونا ساخت روسیه،  اثربخشی، تکنولوژی و تفاوت ها
دانشگاه لومونوسف، دانشگاه برتر روسیه در سال 2022
بیمارستان پاولوفسکی، ولین بیمارستان دوستی روسیه برای نیازمندان
تازه های انتشارات انجمن دوستی ایران و روسیه، آشنایی مختصر با شهر رؤیایی سن پترزبورگ
برای مطالعه این خبرنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

https://irrufa.com/2021/09/20/%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c/