• اسلاید1
  • 1

اریک روزنفلد، کارشناس سرمایه گذاری در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک توضیح داد که کدام سرمایه گذاری ها بیشترین سود را دارند و کدامیک امن ترین هستند.

اولین قانون سرمایه گذاری پولی که باید بدانید این است که در جایی که سودآوری بیشتر است، ریسک هم بیشتر است. او چهار استراتژی احتمالی در مورد چگونگی سرمایه گذاری موثر برای مقادیر کم، به عنوان مثال، ده هزار روبل را نام برد.

روزنفلد گفت: مطمئن ترین سرمایه گذاری حساب سپرده و اوراق قرضه است. امن ترین استراتژی برای نگه داشتن پول و جلوگیری از کاهش ارزش آن به دلیل تورم، یک حساب سپرده کلاسیک در یک بانک است. اگر از سود حساب سپرده راضی نیستید، گزینه بعدی اوراق قرضه دولتی یا سازمانی است. در این جا سودآوری نه 5-4 درصد، بلکه تا حدودی بیشتر یعنی 7-6 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری های جسورانه تر، سرمایه گذاری در صندوق ها یا خرید سهام است. یک سرمایه گذاری با سود دهی 15-10 درصد، وجوهی است که برای مثال، یک شرکت مالی سهام بزرگترین شرکت های روسی را جمع آوری کند، صندوق و سبد سهام ایجاد کند و امکان خرید یک قطعه کوچک از سهام یا سهمی از این صندوق را فراهم کند. یک استراتژی باز هم جسورانه تر، سهام است. این چیزی است که می تواند هم بالا برود و شاید هم سقوط کند. اگر می خواهید این 10 هزار روبل حداکثر سود را برایتان به همراه داشته باشد، باید سهام به اصطلاح کم ارزش بخرید که ارزش آن ها کمتر از آنچه باشد که در بازار است. با این حال، قبل از سرمایه گذاری هر مقدار در سهام، ارزیابی ریسک های آن بسیار مهم است.

اریک روزنفلد در پایان افزود: سرمایه گذاری راه از دست دادن سریع پول نیست. شما هرگز نباید برای سرمایه گذاری از آخرین دارایی خود استفاده کنید. اگر آن را از بودجه خانواده برداشته اید به امید آنکه 10 هزار تا را 100 هزار تا بکنید، به احتمال زیاد آن پول را از دست خواهید داد. اگر پولی است که بر زندگی شما تأثیر نمی گذارد و از دست دادن آن برایتان فاجعه نیست، آن وقت است که نگرش و رفتار شما نسبت به سهام متفاوت خواهد بود.

منبع: https://irrufa.com/2021/08/16/%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-1400-05-25/