• اسلاید1
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امروزه کارآفرینی از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشور های پیشرفته محسوب می شود و از نظر ایجاد شغل و نوآوری در عرصه های محصول یا خدمات موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع می گردد.

کارآفرینی وسیله ای برای بهبود کیفیت زنئگی فردی و اجتماعی و خانوادگی ابزرای برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی می گردد و بدون آن دیگر عوامل توسعه به هدر رفته و تلف می شوند. این فصلنامه می کوشد به چنین موضوعاتی بپردازد.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 18 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره هجدهم این فصلنامه می خوانید:

  • نتایج استفاده از رویکرد نو آوری های باز در طراحی ساختار سازمانی
  • بررسی ابعاد کارآفرینی در مهندسی پزشکی
  • مهاجرت نخبگان ایرانی از نظر تاریخی
  • پیشرفت تکنولوژی و ظهور مشاغل جدید
  • اکوسیستم کارآفرینی

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141 تماس حاصل فرمائید.