• اسلاید1
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره هفدهم از فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد.

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگی های منحصر به فرد کارآفرینان در سازمان شغلی یک فرد در دنیای امروز به عنوان عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محسوب می شود.

کارآفرینی مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از اشتغال زایی دارد. کارآفرینی پیامد های مثبت و مهم همچون، بارور شدن خلاقیت ها، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی دارد. کار آفرینی در واقع پدید آوردن و خلق ایده های متنوع جهت کسب و کار ها و فرصت های ناب می باشد.این فصلنامه می کوشد در توسعه چنین مفاهیمی گام بردارد.

اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 17 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره هفدهم این فصلنامه می خوانید:

  • از ایده و خلاقیت تا نو آوری و تغییر
  • همه ابعاد خصوصی سازی
  • تغییر اساسی فرهنگ سازمانی متأثر از خصوصی سازی
  • طرح مرکز خلاقیت و کارآفرینی کودکان

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141 تماس حاصل فرمائید.