• عید فطر مبارک
  • 1

به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان سومین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد. این فصلنامه در چارچوب ضوابط انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان فعالیت می کند و می کوشد راه های مدیریتی و اجرایی برای عبور از چالش های زیست محیطی و پیشبرد توسعه پایدار، ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، شهرداری و تمامی ارگان های ذی ربط ارائه دهد چراکه این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و تجارب کلان شهرهای جهانی، می تواند گامی مؤثر در راستای حل معضلات و بحران های محیط زیست باشد. شماره نخست  این فصلنامه با توجه به تجربه تلخ سیلاب های سال جاری کشور به این مهم اختصاص داده شده بود و دومین شماره از این فصلنامه با هدف مطالعات درباره آلودگی های زیست محیطی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سلامت، مدیریت دفع زباله ها و مواد زائد منتشر شد.  شماره سوم این فصلنامه به موضوعاتی چون خلیج فارس و جنبه های گردشگری آن، مخاطرات سیل، اقتصاد دریایی و انرژی، نقش اقتصادی بنادر و ...اختصاص یافته است.

فهرست مقالات مندرج در سومین فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان به شرح زیر می باشد:

  • گردشگری خلیج فارس گامی به سوی توسعه
  • ارزیابی پتانسیل سیل خیزی و سیل گیریبا استفاده از مدل فازی
  • یک سناریو از پیش بینی شاخص خطر انتشار بیماری کرونا
  • استفاده از امواج دریایی خزرجهت تولید برق
  • تبیین نقش بندر چابهار به عنوان پل ارتباطی هند و افغانستان

جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن دبیرخانه  02188939478 تماس حاصل فرمایید.