• عید فطر مبارک
  • 1

شماره پانزدهم از فصلنامه شاخص کارآفرینی (ویژه نامه دیدبان مهاجرت) منتشر شد.

پرداختن به مقوله مهاجرت بین الملل، اشتغال فراسرزمینی، ارسال درآمد به زادگاه و در نهایت نقش مهاجران تحت عنوان « مشارکت کنندگان در توسعه زادگاهی» موضوع جدیدی است که در بسیاری از کشورهای مهاجر فرست مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و سیاست گذاران با توجه به تأثیر مثبت مهاجرت بین الملل، سیاست ها را به سمت اعزام نیروی کار بیشتر قرار می دهند. در این شماره از مجله به بررسی جوانب و ابعاد مختلف مهاجرت بین المللی، اشتغال فرا سرزمینی، نخبگان و نیروی کار آینده پرداخته ایم. اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 15 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره پانزدهم این فصلنامه می خوانید:

  • تأملی بر مهاجرت و چرخش نخبگان
  • مدیریت نخبگان کشور و ارزیابی باید ها و نباید ها
  • نخبگان، نیروی کار آینده
  • مدیریت مهاجرت و اشتغال فرا سرزمینی
  • مهاجرت، کسب و کار و کارآفرینی در کشور روسیه
  • تبادل دانشجویان بین المللی
  • کار و تحصیل هم زمان دانشجویان در خارج از کشور

 

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141 تماس حاصل فرمائید.