• اسلاید1
  • 1

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان چهاردهمین شماره فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد. این فصلنامه به منظور انتشار نتایج پژوهش ها، رشد آگاهی و ارتقاء فهم عمومی مردم از کارآفرینی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کار، ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت های عمده در زمینه های مختلف کارآفرینی و ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می گردد. اولین شماره این مجله در پائیز 1395 چاپ گردید و تاکنون 14 شماره از این فصلنامه علمی تخصصی منتشر شده است.

در شماره چهاردهم این فصلنامه می خوانید:

  • آسیب شناسی و تبیین ابعاد مدل بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM)
  • مبانی ارتقای فرهنگ سازمانی متناسب با ارزش های کارآفرینی
  • آسیب شناسی وضعیت موجود حمل و نقل عمومی کلان شهر تهران
  • سازه های مؤثر بر پایدار سازی کسب و کارهای خرد
  • مدیریت مد

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

جهت تهیه نسخه الکترونیکی تمامی نسخه های این مجله می توانید به وبسایت مرکز خدمات کارآفرینی و شتاب دهنده شاخص پژوه تدبیر ایرانیان به نشانی www.karafarinishow.ir و جهت تهیه نسخه چاپی این مجله با شماره تلفن 03136701031 داخلی 141 تماس حاصل فرمائید.