• اسلاید1
  • 1

کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا  به همت انجمن آمایش سرزمین و با همکاری هلدینگ آرمین افق و انجمن ژئوپلتیک ایران،در تاریخ 22 دی ماه سال 1398 باحضور جمعی از مدیران،استادان،صاحب نظران،پژوهشگران و کارشناسان در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی با موفقیت برگزار گردید.برگزاری این همایش در شرایطی که کشور یکی از سخت ترین و بحرانی ترین دوران های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی خود را پشت سر می گذارد،فرصت مغتنمی بود تا از محضر اندیشمندان در بررسی مسائل،چالشها و برنامه های این بخش بهره مند گردیم.

فهرست سخنرانان و موضاعات بحث  شده در این کنفرانس به شرح زیر می باشد.

دکتر امیر محمودزاده (رئیس هیئت مدیره انجمن آمایش سرزمین ایران)

جناب آقای مهدی میراشرفی (رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران)
نقش و کارکرد گمرک در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دکتر الهه کولایی (استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
بررسی اثربخشی عضویت ج.ا.ایران در اتحادیه اوراسیا بر کاهش چالش اقتصادی ناشی از تحریم

دکتر رضا سیمبر (استاد و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان)
بازتاب های همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر تحول ساختار تجاری و اقتصادی در ایران

جناب آقای مجید بیزمارک (مدیر کل همکاریهای اقتصادی چند جانبه و بین المللی وزارت امور خارجه)

دکتر جهانگیر کرمی (عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)
فرصت ها و محدودیت های همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دکتر کیومرث یزدان پناه (عضو هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران)
ظرفیت‌ها و عوامل پایداری وابستگی متقابل و تأثیرگذار بر توسعه روابط ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

دکتر بهرام صلواتی (عضو پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و مدیر رصدخانه مهاجرت ایران)
تحولات آتی در بازارهای کار بین المللی و منطقه اوراسیا و تبیین نقش و جایگاه ایران

دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)
ابعاد ژئوپلیتیکی روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا