• اسلاید1
  • 1

با عنایت به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایجاد بهترین موقعیت جهت بهبود عملکرد مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا و استفاده از توان بالقوه دیگر کشورهای منطقه، سازمان صنعت ، معدن و تجارت با همکاری شرکت آرمین افق "کارگاه آموزشی آشنایی تجارت با کشور روسیه" را جهت ارتقاء دانش تجاری مدیران محترم بنگاههای اقتصادی و رونق کسب و کار و کارآفرینی در سازمان صمت اصفهان برگزار نمود.در این کارگاه آقای دکتر امیر محمودزاده و اقای دکتر مولوی  به بررسی تخصصی موارد تجارت با کشور روسیه پرداختند.