• اسلاید1
  • 1

اتحادیه اوراسیا نقش اساسی و مهمی در پیشبرد اهداف ایران و برطرف کردن معضل هایی چون تورم، رکود و اشتغال دارد و نیز موقعیت های تجاری، توریستی،آموزشی و شغلی بی شماری برای کشور و مردم رقم خواهد زد بنابراین ورود ایران به اوراسیا نقطه عطف و سکوی پرشی برای گذر از شرایط حال حاظر و عبور از تمام موانع اقتصادی و حرکت رو به جلوی ایران در بخش های مختلف است.

امتیاز های ویژه شرکت کنندگان در کنفرانس تخصصی اوراسیا

  1. اعطای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی
  2. عضویت در انجمن آمایش سرزمین ایران با تخفیف ویژه
  3. انتشار یک مقاله در فصلنامه تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایران به صورت رایگان

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان انقلاب- خیابان استاد نجات الهی(ویلا)- کوچه مراغه- پلاک 2- واحد3            کدپستی:1599665917