• فرارسیدن محرم، ماه خون و قیام تسلیت باد
  • 1

نخستین گرد همایی دست اندرکاران صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در مرکز روسیه شناسی پیرامون استفاده از فرصت های فراهم شده در اتحادیه اوراسیا

در تاریخ 04/09/98 مرکز روسیه شناسی پذیرای مدعوین بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت و تولید، صادرات و واردات بود. در این همایش که مسئولین و کارشناسان اداره کل ( صمت) پالایشگاه اصفهان، شرکت زمزم، شرکت کاشی مرجان و ... و صاحبنظران و اساتید دانشگاه و نیز جمعی از اصحاب رسانه شرکت داشتند. آقای دکتر امیر محمودزاده رئیس مرکز با ارائه پاور پوینتی جامع در خصوص فرصت ها و امکانات فراهم شده در اتحادیه اوراسیا برای توسعه تجارت و به عنوان یک فرصت استثنا برای خنثی کردن یا کم اثر کردن تحریم ها بیان نموده و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
پس از آن سایر مدیران نیز در خصوص امکانات آموزش و پژوهش فراهم شده در روسیه توضیح دادند.
این همایش نخستین گام در خصوص آماده سازی بستر آگاهی و معرفی امکانات فراهم شده و نیز در انتظار برای استفاده از فرصت فراهم شده برای توسعه اقتصادی کشور بود.