• عید فطر
  • 1

به گزارش روابط عمومی انجمن آمایش سرزمین ایران،اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور روز چهارشنبه مورخ 30 آبان 1397 در تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

این همایش باحضور مدیران، برنامه ریزان، اساتید و کارشناسان از نهادها و سازمان های مرتبط کشور از جمله شرکت آب و فاضلاب کشور و استان ها، سازمان بسیج شهرداری، شرکت های دانش بینان در حوزه آب و فاضلاب و ... برگزار گردید.

دکتر امیر محمودزاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران راه نجات بحران آب را سپردن مدیریت آن به مردم دانست و گفت: با کاهش نقش تصدی گری دولت در حوزه مدیریت بحران آب و بهره وری از مدیریت ریسک مردمی می توان دغدغه کم آبی را کاهش داد.

در بخشی دیگر از این همایش و با توجه به مباحث مطرح شده و سخنرانی ها برای تعیین و واکاوی مباحث مربوط به صنعت اب و فاضلاب، بیانیه ای هم قرائت شد.
در این بیانیه تاکید شد که 'کمبود آب مساله ای جهانی است که در کشور ما نیز به دلیل خشکسالی های متوالی، گرمایش زمین، تغیرات اقلیمی، استفاده نادرست از منابع آبی سطحی و زیرزمینی اتفاق افتاده است. بنابراین مدیریت ریسک را مقدم بر مدیریت بحران اقتضا می کند. همچنین، مسوولان باید هر روز هشیارتر عمل کنند و متوجه باشند که فردا دیر، بلکه دیرتر است.'
بنابر این بیانیه، انجمن آمایش سرزمین آمادگی خود را برای تدوین سند مطالعات آینده در حوزه صنعت آب و فاضلاب با همکاری جغرافی دانان طبیعی و سایر اندیشمندان کشور اعلام می کند.
این سند شامل فصولی مانند: روش های جایگزینی منابع در بخش های مختلف، انتقال آب از حوزه های آبی به مناطق کویری، مدیریت منابع آب و پساب، شیرین سازی آب دریاها، بازنگری در وظایف سازمان های متولی محیط زیست، چالش های نگهداشت جمعیت مستقر در سواحل جنوبی و مکران و سایر سواحل، روش های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که حدود 90 درصد آب را به خخود تخصیص می دهد، خواهد بود.
در قسمتی دیگر از این بیانیه، بر لزوم همگرایی صنعت و دانشگاه و دولت برای اتخاذ تصمیمات سخت برای استقرار سیستم های جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب محلی و بازگرداندن آن به چرخه مصرف در بخش های کشاورزی و صنعت و مصرف خانگی تاکید شد.