• اسلاید1
  • 1

اخبار

لیست 50 نفر ثروتمند برتر روسیه

در طول سال گذشته ، ثروت کل اعضای لیست 207 میلیارد دلار رشد کرده است.چرا چنین رشد سریع در بحران ویروس کرونا؟ در سال 2020 ، تولید ناخالص داخلی روسیه 3.1٪ کاهش یافت و فقط در بحران 2009 بدتر بود. اما...

بهترین سرمایه گذاری در مواجه با COVID-19

درسهايي از كرونا براي رهبران بیماری همه گیر COVID-19 نه تنها یک بحران جهانی بهداشت است. همچنین به عوان يك تسهيلگر برای تصور مجدد روشی است که می خواهیم برای ادامه زندگی آن را بكار گيريم.. از سیستم...

نکاتی برای داشتن انگیزه در هنگام جستجوی شغل

شکار شغل می تواند در بهترین زمانها یک فرآیند طولانی و چالش برانگیز باشد ، و داشتن انگیزه می تواند خود یک مشکل باشد. در میان یک بیماری همه گیر و اثرات موج دار آن در سراسر مشاغل که به نوبه خود ایجاد...

COVID-19 به موج بعدی نوآوری دامن می زند

حوادث قو سیاه ، مانند رکود اقتصادی و همه گیر شدن ، مسیر دولت ها ، اقتصاد و مشاغل را تغییر می دهد و در حقیقت مسیر تاریخ را تغییر می دهد. مرگ سیاه در دهه 1300 سیستم فئودالی دیرینه در اروپا را شکست و...

هجدمین شماره از مجله شاخص کارآفرینی منتشر شد

امروزه کارآفرینی از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشور های پیشرفته محسوب می شود و از نظر ایجاد شغل و نوآوری در عرصه های محصول یا خدمات موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع می گردد....

چگونه روابط منفی محل کار را برطرف کنیم؟

محل های کار اجتماعاتی هستند که بر اساس روابطی که با همکاران خود برقرار کرده ایم ساخته شده اند. وقتی این روابط قوی باشد ، می تواند منبع انرژی ، یادگیری و حمایت باشد. اما هنگامی که شکستگی می یابند ،...