• اسلاید1
  • 1

اخبار

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی برگزار شد

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی به همت انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار گردید. با توجه به نقش برجسته بانوان در اقتصاد ملی و افزایش این نقش در حوزه کارآفرینی، انجمن...

نرخ بیکاری روی نمودار نزولی

به گزارش 60 دقیقه ، بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال گذشته از کانال ۱۲ درصد خارج نشد و بهار امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱.۳ درصد کاهش به رقم ۱۰.۸ درصد...

ادامه مطلب...

حضور فعال تحول آفرینان در نمایشگاه ربع رشیدی

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی(رینوتکس) با حضور نمایندگان مجلس، مسئولین استانی و کشوری، اساتید دانشگاه و شرکت های فعال در این حوضه از سراسر کشور در تبریز برگزار شد. ماهوتی رئیس نمایشگاههای...

فقر مهارت و کارآفرینی در کشور بیداد می‌کند

امیر محمودزاده در جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه با اشاره به اینکه بانوان برتر و نمونه کارآفرین براساس شاخص‌های مهمی انتخاب شده‌اند، گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران از جمعیت ۸۰...