• اسلاید1
  • 1
جستجوی آگهی های استخدام
عنوان شغل
شرکت
مجموعه شغل
نوع شغل
وضعیت شغل
جنسیت
حدود حقوق
شیفت شغل
مدارک تحصیلی
سابقه کار
مدت زمان
سمت
اجازه کار
مورد نیاز سفر
نقشه
عرض جغرافیایی طول جغرافیایی
مختصات شعاع
شعاع محدوده جستجو
شروع انتشار
اتمام انتشار
شهر
کد پستی

استخدام فوری

کارمند اداری آشنا به طراحی و فتوشاپ
مجموعه Computer/IT
مکان تهران, تهران