• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شغل
کارمند اداری آشنا به طراحی و فتوشاپ ویژه
شرکت گستر برسام تهران, تهران 325 روزها قبل
اطلاعات شغل
نوع شغل: تمام وقت
مدت زمان:
حدود حقوق: 1000 - 1000 ریال در ماه
بخش:
مجموعه شغل: کامپیوتر/IT
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1401-04-26
کد پستی:
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه:
حداقل سابقه کار: 3 سال
سن: 25 سال - 35 سال
اجازه کار: ایران
مورد نیاز سفر:
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1401-04-26
تعداد نفرات: 0
اتمام انتشار: 1402-03-29
مکان
تهران, تهران
محدوده آدرس

فوق دیپلم به بالا

قراداد همکاری

تمام وقت

مدارک تحصیلی
مهارت های مورد نظر

فتوشاپ

درخواست شغل

استخدام فوری

کارمند اداری آشنا به طراحی و فتوشاپ
مجموعه Computer/IT
مکان تهران, تهران