• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شغل
کارشناس تولید محتوا ویژه
اطلاعات شغل
نوع شغل: تمام وقت
مدت زمان:
حدود حقوق: 1000 - 1000 ریال در ماه
بخش: دفتر مرکزی
مجموعه شغل: کارآفرینی
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1398-01-20
کد پستی:
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه:
حداقل سابقه کار: 1 سال
سن: 25 سال - 35 سال
اجازه کار:
مورد نیاز سفر:
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1398-01-20
تعداد نفرات: 3
اتمام انتشار: 1399-12-29
مکان
اصفهان, اصفهان
محدوده آدرس

خیابان علامه امینی شرقی

قراداد همکاری
مدارک تحصیلی
مهارت های مورد نظر
درخواست شغل

استخدام فوری