• عید فطر
  • 1
اطلاعات شغل
اطلاعات شغل
نوع شغل: تمام وقت
مدت زمان:
حدود حقوق: 1000 - 1000 ریال در ماه
بخش: دفتر مرکزی
مجموعه شغل: کارآفرینی
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1396-11-23
کد پستی: 1599665917
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه:
حداقل سابقه کار: 3 سال
سن: 25 سال - 40 سال
اجازه کار:
مورد نیاز سفر:
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1396-11-23
تعداد نفرات: 2
اتمام انتشار: 1398-12-29
مکان
تهران, تهران
محدوده آدرس

تهران- خیابان استاد نجات الهی- کوچه مراغه

قراداد همکاری
مدارک تحصیلی
مهارت های مورد نظر
درخواست شغل

استخدام فوری