• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شغل
حسابدار ، کمک حسابدار ویژه
P M K تهران, تهران 311 روزها قبل
اطلاعات شغل
نوع شغل: تمام وقت
مدت زمان: ۱۲ ماه
حدود حقوق: 1000 - 1000 ریال در ماه
بخش:
مجموعه شغل: حسابداری و مالی
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1398-07-09
کد پستی:
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه:
حداقل سابقه کار: Less then 1 Year
سن: 25 سال - 35 سال
اجازه کار:
مورد نیاز سفر:
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1398-08-06
تعداد نفرات: 0
اتمام انتشار: 1398-12-06
مکان
تهران, تهران
محدوده آدرس

میدان فردوسی ، خ ایرانشهر 

قراداد همکاری

با توجه به توانایی فرد از 6 ماه تا یکسال و در صورت زضایت تمدید سالانه .

مدارک تحصیلی

دیپلم تا لیسانس 

مهارت های مورد نظر

دارای روحیه تیمی و مسولیت پذیر و منظم و دقیق

درخواست شغل

استخدام فوری