• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شغل
بازار یاب
سعید شاکر تبریز, آذربایجان شرقی 346 روزها قبل
اطلاعات شغل
نوع شغل: نیمه وقت
مدت زمان:
حدود حقوق: 1000 - 1000 ریال در ماه
بخش:
مجموعه شغل: ارتباطات
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1398-06-05
کد پستی: 1234448562
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه:
حداقل سابقه کار: 3 سال
سن: 25 سال - 25 سال
اجازه کار:
مورد نیاز سفر:
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1398-08-06
تعداد نفرات: 0
اتمام انتشار: 1398-12-29
مکان
تبریز, آذربایجان شرقی
محدوده آدرس

امام خمینی

قراداد همکاری
مدارک تحصیلی
مهارت های مورد نظر
درخواست شغل

استخدام فوری