• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شغل
بازار یاب
سعید شاکر تبریز, آذربایجان شرقی 558 روزها قبل
اطلاعات شغل
نوع شغل: نیمه وقت
مدت زمان: 1 ماه تا 10 سال
حدود حقوق: 4000 - 10000 ریال در ماه
بخش:
مجموعه شغل: خدمات مشتری
شیفت شغل: صبح
ارسال شده: 1398-06-05
کد پستی: 1234448562
الزامات
کمترین تحصیلات: دانشگاه
عنوان رتبه: 1
حداقل سابقه کار: (امام خمینی)
سن: 20 سال - 55 سال
اجازه کار:
مورد نیاز سفر: نیاز نمی باشد.
وضعیت شغل
وضعیت شغل: مصاحبه
شروع انتشار: 1398-08-06
تعداد نفرات: 15
اتمام انتشار: 1399-12-29
مکان
تبریز, آذربایجان شرقی
محدوده آدرس

تبریز ، خیابان امام خمینی ، بازار کبود

قراداد همکاری

قرار دادی

مدارک تحصیلی

مهم نیست

مهارت های مورد نظر

بازار یابی

درخواست شغل

استخدام فوری