• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شرکت
پونه مدیا
info@poonehmedia.com اصفهان, اصفهان
نام مسئول: بهناز مشایخ
ایمیل تماس: info@poonehmedia.com
مجموعه : کامپیوتر/IT
Since : 1387-03-29
کد پستی:
آدرس: خیابان میر

استخدام فوری

خدمات
مجموعه Cleared Jobs
مکان تهران, تهران
بازرگان
مجموعه Marketing
مکان
کارمند اداری آشنا به طراحی و فتوشاپ
مجموعه Computer/IT
مکان تهران, تهران