• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شرکت
شرکت گستر برسام
تهران, تهران
نام مسئول: آقای عظیمی
ایمیل تماس:
مجموعه : کارآفرینی
لینک
Since : 1348-10-11
کد پستی:
آدرس: تهران- ورزشگاه آزادی

استخدام فوری

کارمند اداری آشنا به طراحی و فتوشاپ
مجموعه Computer/IT
مکان تهران, تهران