• اسلاید1
  • 1
اطلاعات شرکت
نان مزرعه
hadiebrahimy@gmail.com مشهد, خراسان رضوی
نام مسئول: ابراهیمی
ایمیل تماس: hadiebrahimy@gmail.com
مجموعه : روابط عمومی
Since : 1398-06-31
کد پستی:
آدرس: مشهد - بعد از سه راه فردوسی - خیابان شهید حسین یزدی - شرکت گندم دشت مشهد