• اسلاید1
  • 1

وبلاگ

5 دلیل ورشکستگی استارتاپ ها

چرا استارتاپ ها دچار ورشکستگی می شوند؟ اگر به آمارهای منتشر شده در مورد ورشکستگی استارتاپ‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه نگاهی بیندازیم طبیعی است که از نرخ بالای شکست استارتاپ‌ها نگران شویم. طبق آمارها...

ادامه مطلب...

کارمندان و نحوه برخورد صحیح با آن ها

داشتن كارمنداني با صفات و شخصيت مثبت براي رشد و توسعه هر سازماني بسيار مهم است اما اينكه مديران و صاحب كاران چگونه با پرسنل خود رفتار مي كنند هم به همان اندازه مهم است. شما نمي توانيد اخلاق و رفتار...

ادامه مطلب...

فرسودگی شغلی چیست؟

فرسودگی شغلی به نوعی خستگی فیزیکی، روحی و هیجانی است که در نتیجه ی قرار گرفتن در موقعیت کاری سخت به مدت طولانی پدید می آید. زمانی که فردی در محیط کاری خود تحت فشار باشد، یعنی عوامل درونی و بیرونی به...

ادامه مطلب...

تخريب خلاق

مقدمه: در حوزه کارآفرینی در یک اقتصاد مسئله خلاقیت و نوآوری اهمیت ویژه ای دارد. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که اساسا محرک و موتور اقتصادی هر کشور یا جامعه ای بحث کارآفرینی، اشتغال و تولید است که...

ادامه مطلب...

تجاري سازي دانش

مقدمه امروزه دانشگاه ها به دنبال تنوع بخشيدن به منابع مالی خود هستند. در گذشته مهم ترين تکيه گاه دانشگاه ها برای تامين ماليشان، دولت ها بودند. اين در حالی است که عصر کنونی با توجه به افزايش جمعيت...

ادامه مطلب...