• اسلاید1
  • 1

همچنان که سازمان ها، فرهنگ های همکاری مشترک با یکدیگر را در جهت به کارگیری ایده های جدید، در دست دارند؛ سازمانها در جهت دنبال کردن روشی برای تحقق بخشیدن به نوآوری های کشف شده هستند اما همه ی کارکنان در این راستا با چالش هایی در مورد انگیزه ها و روش های تحقق بخشیدن عملکردهای نوآوری روبرو هستند تا اینکه این کاررا بتوانند به خوبی به انجام برسانند. در این مورد باید به یک نکته اشاره کرد و آن این است که وقتی صحبت از نوآوری می شود برای کارکنان چالش هایی پیش می آید؛ چون کارکنان معمولاً در برابر ایجاد تغییرات مقاومت نشان می دهند و در اینجا مدیران باید فرهنگ نوآوری را به خوبی برای همگان تفهیم کنند.

در این مقاله نویسنده تأکید دارد که سازمانها در داخل، باید در به کارگیری نوآوری، ابتدا کارکنان را تشویق به همکاری های همه جانبه کرده به طوریکه آنها  با یکدیگر تجربیاتشان را به اشتراک گذارند. راهکار دومی که نویسنده به آن اشاره دارند؛ به کارگیری طوفان مغزی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و روش ها می باشد تا از این طریق با همفکری بتوان بر مشکلات سازمان فائق آمد. البته ذکر یک نکته الزامی است که باید یک گروه راهبردی برای نظارت بر اجرایی کردن دستورالعملها تشکیل شود و فقط به برگزاری جلسات اکتفا نشود.
از طرفی دیگر؛ برای رشد سازمانی باید به آموزش کارکنان پرداخت و آن ها را مورد تشویق و حمایت قرار داد تا بتوانند با راهکارهای جدید آشنا شده و آنها را به کار بگیرند برای مثال در ایجاد نظم در محیط کار، کارمندان باید با روشهایی نظیر 5S آشنایی داشته باشند تا بتوانند با سهولت بیشتر به اجرا در آوردن دستورالعمل ها را دنبال کنند. برای این منظور نویسنده تأکید دارد که کارمندان هر سازمان جزو غنیمت های آن سازمان هستند چرا که افراد آن سازمان با مفاهیمی همچون فرهنگ سازمانی آشنایی دارند. البته برای رشد سازمانی باید به یادگیری سازمانی توجه داشت. برای تحقق این هدف؛ باید افراد سازمان را آموزش داد و آنها را به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار داد.
امنیت شغلی یکی دیگر از مواردی است که در ایجاد تعلق سازمانی به افراد کمک کرده و آنها را به سمت پیشرفت سوق می دهد در ادامه به روش های دیگری که باعث رونق کسب و کار می¬شود اشاره خواهیم داشت:
چگونه نوآوری باعث رونق گیری کسب و کار گردشگری می شود؟
با توجه به مطالبی که ذکر شد باید کارکنان دانسته های خود را به اشتراک بگذارند تا از این راه سازمان بتواند به مزیتهای رقابتی دست یابد و هویت خود را در اجتماع حفظ کنند.
اخیراً دانگ کولین به 4 روش اساسی برای توسعه ی صنعت گردشگری اشاره دارد که ذیلاً به آن اشاره خواهیم:
وقتی به مفاهیمی همچون صنعت گردشگری می اندیشید ابتدا ممکن است شما مفاهیمی همچون اسب بخار و موتورهای هیدرولیک را به خاطر آورید اما شایان ذکر است ذکر این نکته اساسی است که جهان به سرعت در حال تغییر کردن است و سرعت این تغییرات بویژه در عرصه تکنولوژیهای جدید به قدری زیاد است که سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی توانایی مقابله با آن ها را در دهه های آتی نداشته و از این رو از رشد باز می مانند.


4 عامل ذکر شده عبارتند از:
1- ارائه بهترین و شایسته ترین خدمات به گردشگران

2- هزینه های گردشگری :در برخی از کشورها برای گردشگران مالیاتهایی وضع شده، که این مسئله باعث بالا رفتن هزینه های آنها شده است.

3- امنیت و ایمنی:
گردشگران باید احساس ایمنی و امنیت در کشور مقصد داشته باشند.
4-تکنولوژی:
گردشگران با توجه به پیشرفت تکنولوژی در جهان، علاقمند به تجهیزات پیشرفته و وسایل مدرن هستند و همین عامل تکنولوژی، یک معیار برای بسیاری از گردشگران در انتخاب مقصد است.


منبع:
February 29, 2016 | By: Anthony Ferrier & Cris Beswick | In: Enabling Factors, Organization & Culture