• اسلاید1
  • 1
سلامت روانی در بازار کار مدرن

کارها و مشاغل امروز، نیازمند داشتن شخصیت حرفه‌ای و سلامت روانی کامل است. اگر شما ازنظر روانی و شخصیتی فردی کم‌حوصله، عصبی و پرخاشگر، افسرده و یا دارای اضطراب و استرس زیاد هستید، بدون شک در

پیدا کردن شغل و یا نگهداری آن با مشکل روبرو خواهید بود. از طرف دیگر، مشاغل امروزه نسبت به گذشته با استرس کاری و فشار روانی بیشتری روبرو است و شما می‌بایست سلامت روانی ویژه‌ای داشته باشید تا به‌خوبی

بتوانید در شغل و حرفه خود موفق باشید. کارگاه های آموزشی مقدمه‌ای بر سلامت روانی در بازار کار مدرن، به شما اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد و نشانه‌های شخصیت سالم و حرفه‌ای را آموزش می‌دهد. همچنین در این

کارگاه‌ها راه‌کارهای حرکت به سمت داشتن روان سالم بیان می‌شوند.

در این کارگاه:

به اهمیت و نقش سلامت روانی در زندگی حرفه‌ای پی خواهید برد.

با نشانه‌های سلامت روانی در زندگی حرفه‌ای آشنا می‌شوید.

با نقاط ضعف خود در موضوعات روانی آشنا می‌شوید.

راه‌کارهای حرکت به سمت داشتن روان سالم را فرامی‌گیرید.

یاد می‌گیرید، به‌جای جستجوی کار باید ابتدا سلامت روانی خود را بدست بیاورید.