• اسلاید1
  • 1

هنگامی که ویروس کرونا ویروس خود را در جهان آغاز کرد ، به سرعت ديده شد که توانایی آسیب رساندن به مشاغل و معیشت افراد و افزایش نیاز به مشاورهشغلی را دارد.
لذا بايستي اهمیت مشاوره شغلی در طی اين همه گيري و پس از آن تحریک شود.

ویروس کرونا دنيا را دگرگون كرد. این به ما نشان داده است که بسیاری از سیستم های سیاسی ما چقدر شکننده هستند و زندگی عادی ما چقدر به چیزهایی وابسته است که ما مانند زندگی در خانه و سفر به محل کار خود معمولي مي دانستيم. شوك عظيمي که همه ما تجربه کرده ایم مطمئناً باعث می شود که مردم درباره خود ، ارزشها و نحوه گذران زندگی خود عمیقاً فکر کنند. این جایی است که مشاوره شغلی وارد می شود ، در واقع راهنمایی و مشاوره شغلی مجموعه ای از ابزارها است که به افراد کمک می کند تا از طریق زندگی خود فکر کنند ، تعادل بین زندگی و زندگی خود را مدیریت کنند. اكنون زمانی است که به شدت به مشاوره شغلی نیاز است.


در حالي كه بسیاری برای زنده ماندن درگیر می شوند نرخ بیکاری در جهان بسیار سریع در حال رشد است. سازمان بین المللی کار می گوید که این بحران احتمالاً بین 5 تا 36 میلیون بیکار جدید در سراسر جهان را به دنبال خواهد داشت. اين ترس وجود دارد که جوانان ، افراد دارای مهارت "سطح پایین" ، افراد دارای معلولیت ، افرادی که به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر شده اند ، بدترین تأثیرات بحران را تجربه کنند. این دلیل دیگری است که مشاوره شغلی از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا در اوقات دشوار اقتصادی ، مردم برای یافتن راه خود به کمک و پشتیبانی نیاز دارند.

اما مهم است که فقط مشاوره شغلی را به عنوان یک سرویس پشتیبانی در نظر نگیرید. البته مشاوره شغلی از آنجا که از افراد پشتیبانی می کند مهم است ، اما یک عمل تربیتی نیز است. این به مردم کمک می کند تا یاد بگیرند و این سوال را به وجود می آورد که در زمان ویروس کرونا ، چه چیزی مهم است که مردم یاد بگیرند؟ استدلال مشاوران شغلي اين است که مشاور شغلی باید به مردم کمک کند تا به تغییراتی که در زندگی کاری خود تجربه می کنند پاسخ دهند ، اما همچنین به فکر کردن در مورد چرایی این امر و در نظر گرفتن روش های مختلفی برای حل این مسئله باشند. چند هفته گذشته نشان داده است که بسیاری از قطعیت های سیاسی و اقتصادی گذشته در حال برچیده شدن است. مشاور شغلی باید به مردم کمک کند نه تنها با حال کنار بیایند ، بلکه به تجزیه و تحلیل گذشته و رویارويی آینده نیز بپردازند.
مثل همیشه اولین چالش برای مشاوره شغلی صرفاً داشتن بودجه و پشتیبانی سیاسی کافی برای وجود و توانایی ارائه خدمات است. بسیار مهم است که دولت ها تشخیص دهند که تأثیرات ویروس در اشتغال به اندازه چالش های سلامتی قابل توجه است. نیاز مبرم به سرمایه گذاری در خدمات آموزشی و استخدامی و حمایت از شهروندان برای مقابله با چالش های اشتغال پیش رو وجود دارد.

ثانیا ، ارائه مشاوره شغلی در دنیای کمبود شغل بسیار دشوار است. اگر بیکاری به همان میزانی که انتظار داریم افزایش یابد ، باید مشاور شغلي درک خود از کار و حرفه را گسترش دهد. بايستي به افراد كمك شود تا فعال و درگیر ارتباط با جامعه باشند حتی اگر دستمزدي در دسترس نباشد.

ثالثاً ، بايد مراقب بود که به الگوهاي قديمي مشاوره شغلي بازنگشت.مشاوره شغلی اغلب به افراد کمک کرده است تا به جای چالش با دنیای اطراف خود سازگار شوند. اما ، در حدود سال آینده ، ما فکر می کنیم که تغییرات زیادی وجود دارد و بسیاری از موارد قابل چالش است. راهنمایی های شغلی باید در مورد کمک به مردم برای تبدیل شدن به یک شرکت کننده فعال در تغییر و نه دریافت کنندگان آن ، قاطعانه عمل کنند.

مطمئنا متخصصان مشاوره شغلی کمک مکنند تا به جهانی که در آن زندگی می کنیم کمک شود. ما از این تابلوهای راهنما برای ایجاد ساختاری برای انواع پاسخ ها استفاده کردیم که فکر می کنیم متخصصان ایجاد همه گیری. آنها به شرح زیر است.

• آگاهی انتقادی بسازید. در این دوره از بحران <مشاوران شغلی ، می توانند به مردم کمک کنند تا شرایط را درک کنند ، نه فقط در سطح شخصی نسبت به آن واکنش نشان دهند. این به معنای تشویق مردم برای تفکر در مورد سیاست شرایط و در نظر گرفتن موضع آنها در مورد رویکردهایی است که توسط دولت ها ، تجارو دیگر مسئولان اتخاذ می شود.

• ظلم را نام ببرید. در حال حاضر روشن است که ویروس کرونا به طور مساوی بر همه تأثیر نخواهد گذاشت. افراد مسن ، افرادی که به نظر می رسد دارای نقص ایمنی هستند ، با از دست دادن کار و سلامتی به طور بالقوه در زندگی خود آسیب پذیرتر می شوند. در همین حال ، شاغلين غيررسمي ، افرادی که حقوق کمی دارند و کسانی که سرمایه ذخیره ندارند نیز با چالش های منحصر به فردی فراتر از حفظ سلامت آنها روبرو هستند. تا زمانی که از این گروه ها حمایت نشود ، به نظر می رسد متحمل فشارهای اساسی بحران می شوند. متخصصین شغلی می توانند نیازهای خاص این گروهها را تشخیص دهند ، به آنها كمك كنند تا بی عدالتی و نابرابری را در رفتار خود ببینند و در همبستگی با آنها سازماندهی كنند تا اطمینان حاصل كنند كه هنوز می توانند به شغل مناسب خود دسترسی داشته باشند.
• سوال کنید که چه چیزی طبیعی است. آنچه طبیعی است ، تغییر سریع در شرایط فعلی است. اما بحث در مورد "بازگشت به حالت عادی" و آنچه "طبیعی جدید" به نظر می رسد به احتمال زیاد به مرز بحث و گفتگوهای سیاسی تبدیل خواهد شد. در مشاغل ما این مسئله ممکن است به عنوان هزار مبارزه کوچک در مورد اینکه کجا و چه زمانی از ما انتظار می رود کار کنیم ، چه کارهایی متشکل است ، بیماری ، استرس و سلامتی و غیره نشان داده می شود. تشویق افراد به سوال و به چالش کشیدن این ایده های نرمال بودن ، نقشی اساسی برای راهنمایی شغلی است.
• مردم را به کار مشترک تشویق کنید. ویروس کرونا محیط پیچیده ای را برای همبستگی اجتماعی ایجاد می کند. در یک سطح ، شناختی مشترک را ایجاد کرده است که فراتر از سن ، نژاد ، ملیت و سایر نشانگرهای اختلاف است. از طرف دیگر ، ما را اتمی کرده و مانع از جمع شدن ما شده است. مشاوران شغلی می توانند به افراد کمک کنند تا برای اهداف پشتیبانی ، همبستگی و عمل دور هم جمع شوند. گروه های کمک متقابل به سرعت در حال ظهور هستند و ما باید بخشی از آنها باشیم. همانطور که عادی جدید ظاهر می شود ، افراد می توانند با هم بفهمند که آنها چه از نظر شخصی و چه از نظر سیاسی به شرایط جدید شغلی پاسخ می دهند. مشاوران شغلی می توانند از طریق انواع ابزارهای آنلاین و دیگر نقش مهمی در تسهیل این تعامل اجتماعی داشته باشند.
• در طیف وسیعی از سطح معمول کار کنید. سرانجام مشاوران شغلی می توانند تشخیص دهند که شغل فقط کار با افراد نیست. ما در یک دوره تغییر سریع و مذاکره مجدد هستیم و اطمینان از اینکه افراد می توانند مشاغل معناداری ایجاد کنند نیاز به مداخله در سیستم های سازمانی ، اجتماعی و سیاسی و همچنین راهنمايي، مشاوره و آموزش دارد.


مشاوره شغلی از آن جهت مهم است که به مسائل روانشناختی افراد در کنار مشارکت آنها در سیستم های اجتماعی می پردازد. زمان حال مثالی عالی از اهمیت هر دو مورد است و هر دوی اینها بهم آمیخته اند. ویروس کرونا برای افراد نگران کننده بوده است. این باعث می شود همه چیز را در زندگی خود زیر سوال ببریم. اما همچنین چالش های اجتماعی و اقتصادی واقعی ، پیچیده و جدی را پیش روی ما می گذارد. مشاوره شغلی ، خواه به شکل یک جلسه مشاوره ، یک منبع آنلاین ، یک تجربه یادگیری گروهی یا چیز دیگری باشد ، برای حل این مسئله ایده آل است زیرا از شما می خواهد درباره اینکه چه کسی هستید ، برای چه چیزی ارزش قائل هستید و در کجا نشسته اید فکر کنید. جهان رویکرد ما به راهنمایی شغلی همچنین بر ارتباط با دیگران تأکید کرده است (آنچه ری آن را "هدایت شغلی در جوامع" خواند) و امکان اقدام جمعی برای تغییر زمینه ي شغلي كه در ان فعاليت داريد را نشانه گرفته است

ما نمی دانیم که مشاوره شغلی چگونه از این همه گیری بیرون می آید. در حالی که زمینه سیاسی و اقتصادی تغییر کرده است ، این بدان معنا نیست که فقط یک راه برای جامعه یا هدایت شغلی وجود دارد. ما امیدواریم که آنچه از این دوره به وجود خواهد آمد ، جهانی انسانی تر است که ارتباطات بین مردم را ارزشمند می داند و می کوشد اطمینان حاصل کند که همه به چیزهایی که برای پیشرفت نیاز دارند دسترسی داشته باشند. در چنین جهانی مشاوره شغلی در کمک به مردم برای یافتن راه خود و در نظر گرفتن سهمی که مایلند داشته باشند بسیار مهم خواهد بود.

اما همچنین می توان آینده پرتنشي بیشتری را تصور کرد. جایی که همه گیری ، ظرفیت جوامع را تا نقطه شکست گسترش می دهد. در چنین شرایطی مشاوره شغلی در کمک به بقای مردم و کمک به آنها برای گرد هم آمدن و فراتر رفتن از چنین دوره پزتنش نقش دارد.

در حال حاضر ، تمام تلاش مشاوران شغلي در انجام کمک متقابل با تأکید بر اهمیت کار شایسته و رضايت شغلي و درگیر کردن شهروندان و دولت ها در ایجاد جهانی بهتر است