• اسلاید1
  • 1
کارگاه مهارت گزارش نامه نویسی

شما ممکن است در کارتان بسیار انرژی صرف می‌کنید و کار خود را به‌درستی و بامهارت زیاد و موفق انجام دهید اما اگر نتوانید آن را به‌خوبی به کارفرمای خود گزارش دهید، همه‌ی زحمات شما از بین می‌رود. مهارت گزارش‌نویسی ازجمله مهارت‌هایی است که همه ما بر اهمیت آن تأکیدداریم اما کمتر برای آن‌وقت می‌گذاریم. این در حالی است که مهارت گزارش‌نویسی در مقایسه با بسیاری از مهارت‌های دیگر می‌تواند نقشی کلیدی در رشد

وپیشرفت ما، چه در محیط درس و دانشگاه و چه در محیط کار داشته باشد. شاید شما هم ازجمله افرادی باشید که این گله را دارند که یکی از همکارانشان باوجودی که فعالیت چندان زیادی نمی‌کند اما بلد است به چه شیوه‌ای فعالیت‌هایش را گزارش و ارائه دهد که مهم جلوه کند و از این طریق پله‌های رشد و ترقی را با سرعت بیشتری طی می‌کند. در این کارگاه با تکنیک‌ها و رموز مهارت گزارش‌نویسی آشنا خواهید شد تا با بهره‌مندی از آن پیشرفت قابل‌توجهی در محیط کار خود داشته باشید.

در این کارگاه:
با نقش و اهمیت مهارت گزارش‌نویسی برای موفقیت در بازار کار آشنا شوید.
با تکنیک‌ها و راز و رمزهای گزارش‌نویسی آشنا شوید.
از گزارش‌نویسی برای نشان دادن میزان مهارت و سطح تخصص خود استفاده کنید.
به کارهای به‌ظاهر ساده و کوچک خود اهمیت دهید.
آرشیو حرفه‌ای از مجموعه اقدامات خود داشته باشید.