• اسلاید1
  • 1

موفقیت مالی ،یک سفر مستمر هست که هر لحظه در حال تغییر می باشد. اما راهکار رسیدن به این موفقیت ، سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری روی خودتان و خواسته هایی که به دنبال آن هستید.

 ویل راجرز می گوید: (ما در دنیایی زندگی می کنیم که بسیاری از مردم پولی که هنوز به دست نیاورده اند را صرف خرید وسایلی که نمی خواهند می کنند تا کسانی را که دوستشان ندارند را تحت تاثیر قرار دهند) در حالیکه موفقیت مالی گسترده تر از این است.تعریف کردن اهداف مالی، جمع ‌آوری اطلاعات مالی، آنالیز، تهیه برنامه مالی و اجرا 5 مرحله برای موفقیت در ثروت آفرینی هستند.