• اسلاید1
  • 1

کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانست عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم است و در بردارنده پیامدهای مهمی همچون فراگیری فناوریهای نوظهور و تغییر و تحولات شتابدهنده در عرصه مبادلات بشری و رقابت شدید در عالم کسب و کار است، در چنین فضایی کارآفرینی به مثابه عامل رشد، توسعه و نیز یکی از شاخصهای تاثیرگذار در رصد کردن چشم انداز مطلوب هرجامعه ای یاد می شود که این خود بر تاثیرات عمیق و گسترده آن در به چالش کشیدن انسان های این عصر دلالت دارد.

چنانچه مشارکت را زمینه توسعه پایدار در سازمان های بهداشتی و درمانی بدانیم، کارآفرینی، نظریات و الگوهای آن برای فراهم نمودن عوامل و انگیزه های مشارکت می تواند مهم و اساسی به شمار آید. با این حال کارآفرینی ویژگی های دیگری دارد که پا را از مشارکت سنتی فراتر می نهد " ایجاد چارچوبی برای اشتغال خودجوش که می تواند مشارکت را علاوه بر منابع جامعه، با منافع گروه های کوچك و فعال در جامعه پیوند دهد . "
به علاوه منافع مورد بحث نه تنها با منافع عموم در تضاد قرار نمی گیرند، بلکه مروج و مشوق آن است. چرا که کارآفرینان دارای خلاقیت برای ایجاد زمینه بهبود و توسعه به شمار می روند. با این وجود عقیده بر آن است که به دلیل تنوع و تعدد فعالیت های بخش فرآورده های طبیعی به ویژه گیاهان دارویی می تواند از کارآفرینی فردی، گروهی و سازمانی سود جست و بر کارآیی منابع و اثر بخشی فعالیت و در نهایت ارتقاء - کیفیت و بهبود بهره وری افزود.
یک کار آفرین برای موفقیت در رسیدن به اهدافی که در پیش گرفته .و هدفگذاری انجام داده ، باید مهارت های لازم برای برنامه ریزی ، طراحی محصول ، تیم سازی ، نظارت ، تامین منابع مالی و ... داشته باشد که مهمترین آنها موارد هشتگانه زیر می باشند و پیشنهاد می شود که یک کارآفرین حتما به آنها و جزییاتشان توجه کافی کرده و در راه رسیدن به مهارت بالا در آنها تلاش لازم را بکند :
1) مدیریت فنی ( مدیریت تولید ، انبار ، تولید ، خرید ، فروش )
2) مدیریت منابع انسانی
3) مدیریت راهبردی
4) مدیریت زمان
5) مدیریت خطر پذیری
6) مدیریت منابع و شناخت بازار ( انجام تحقیقات بازار ، مهارت در قیمت گذاری ، مهارت در تبلیغات ، مهارت در تامین روش فروش ، مهارت در تعیین شیوه های توزیع )
7) مدیریت مالی - حسابداری و تامین مالی
8) مدیریت سرمایه
صنعت گیاهان دارویی یک منبع عظیم اقتصادی و با ارزش ‌افزوده بسیار بالا در ایران محسوب می‌شود. شناخت زمینهها و برنامههای اشتغال در آن میتواند موقعیت ارزشمندی به این صنعت چه در داخل و چه در بخش صادرات و حضور موفق ایران در بازارهای جهانی ببخشد. در همین راستا، نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر شدن طب سنتی، در کانون حمایت و برنامهریزی مدیران اقتصادی- اجتماعی و حوزه سلامت کشور و نیز مورد گرایش جامعه قرار گرفتهاست. شکلگیری ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی و به دنبال آن طراحی و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و اقبال عمومی از مصرف این گیاهان و داروهای ذی‌ربط مؤید این مدعاست. ظرفیت و نرخ اشتغالزایی این صنعت در ابعاد تولیدی، فرآوری، انبارداری، بستهبندی، توزیع و فروش با عنایت به ظرفیت های جهانی آن بسیار گسترده است. سازماندهی نشدن مشاغل حوزه صنعت گیاهان دارویی و نبود استاندارد سرمایه گذاری، ستاد را بر آن داشت تا در اولین گام برای حمایت و هدایت فرآیند اشتغال دانش آموختگان جوان کشاورزی و منابع‌طبیعی و شفافسازی سودآوری آن برای سرمایه گذاران اقدام به تدوین بسته های کارآفرینی گیاهان دارویی نماید. این بسته ها محتوی دادههای واقعی از فرایند تولید اقتصادی و مصرف، شرح شغل، شناخت بازار، بازده اقتصادی، نیروی انسانی و به اجمال مدیریت تولید و کارآفرینی در این حوزه است و نحوه سرمایه‌ گذاری و سود ناشی از آن را طبق فرمول های اقتصادی نشان می دهد. امید است شاهد گسترش اشتغال مولد، مصرف داخلی و توسعه بازرگانی داخلی و بین المللی محصولات گیاهان دارویی ایران بوده و با استفاده از ظرفیت های بکر بخش های کشاورزی و سلامت اجتماعی کشور و کاهش عوارض جانبی جسمی و روحی داروهای شیمیایی، روحیه طراوت و شادابی در جامعه ایران ارتقاء یابد. بدون شک، این شرایط در تسریع روند پیشرفت اقتصاد کلان ایران بسیار مؤثر بوده و برهمگان تلاش در جهت شتاب‌ بخشی به چرخه توسعه ایران اسلامی واجب است.