• اسلاید1
  • 1

مقالات آموزشی کارآفرینان

آقای خودت باش

بعضی وقت ها با اصطلاحاتی روبرو می شویم که تا به حال آن را نشنیده ایم در حالی که شاید خودمان واجد آن خصوصیت باشیم. واژه ها و لقب هایی که برایمان ناآشنا هستند ولی ما آنها را انجام می دهیم. یک نمونه آن...

ادامه مطلب...

استارتاپ سازی از کسب وکار فعلی

در دنیای رو به رشد امروز، بدون هیچ تعارف و مقدمه ای باید گفت که ماندن در خم کوچه ی اول کسب و کار پدری خویش، امری وقت گیر، بیهوده و اگر هم بدون درآمد نباشد، حداقل بدون سود است. از طرفی کنارگذاشتن کلی...

ادامه مطلب...

کارآفرینی و خداحافظی با استرس

استرس از نظر فیزیولوژیک تعریف استرس پاسخ ویژه بدن به محرک ‌هایی مثل ترس و یا درد است که برهم زننده یا در تداخل با تعادل فیزیولوژیک بدن هستند. لازم است که در همین ابتدای کار، بصورت کاملا عامیانه اما...

ادامه مطلب...