• اسلاید1
  • 1

موسسه کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی داخلی تحول آفرینان

در بعد عرضه، ساختار سنی جوان جمعیت، مهاجرت، رواج پدیده چندشغلی به دلیل افزایش هزینههای زندگی و مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش شمار نیروی متقاضی کار در سالهای اخیر شده است. در بعد تقاضا پایین بودن رشد سرمایهگذاری و تولید، افزایش بهرهوری نیروی کار در برخی بخشها به دلیل رشد فناوری و فقدان شرایط مناسب در عرضه تولید در برخی موارد منجر به محدود ماندن تقاضا برای نیروی کار شده است. مراكز مشاوره توانمند می توانند بخشی از این خلا را با ايجاد و توسعه مشاغل موقت پر کنند،زیرا از توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه بسیاری به منظورحل معضل بیکاری برخوردارند که متاسفانه تاکنون بسیار اندک مورد بهرهبرداری قرار گرفته اند.

معمولاً منشاء تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنيان، توسعه كارآفريني و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتكر در عرصه اقتصادي كشورهاست. در اين حركت بنيادي در دنيا،دانشگاهها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی نقش ويژه‌اي ايفا نموده‌اند. در كشور ما نيز با هدف توسعه كارآفريني و شناسائي و حمايت از نيروي خلاق و كارآفرين، مراكزآفريني و کاریابی با هدف توسعه كارآفريني شكل گرفته است.

این مرکز بر اساس اسناد بالادستی زیر:

- بند 4 شرح وظایف شوراي عالی اشتغال
- بند 37 امور اقتصادي سند چشم انداز بیست ساله کشور
- بند "و" ماده 2 چارچوب نهادي علم ،فناوري و نوآوري نقشه جامع علمی کشور
- ماده 21 قانون برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و ...

و در راستاي دكترين ارايه آموزش‌هاي مهارتي منجر به اشتغال، مجوز رسمي" موسسه كاريابي غیر دولتی داخلی تحول آفرینان " را به مدیریت فنی آقای دکترمحمد مهدی رشیدی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دریافت کرد تا خدمتي‌ جديد به مخاطبان خود ارايه دهد. این موسسه که به موجب مجوز فعالیت شماره 962/40/118523مورخ31.4.96تاسیس شده همواره ارزشهاي بنيادي زير را سرلوحه كار خود قرار ميدهد:

• ايده پردازي عملگرا
• ارزش افزايي
• خلاقيت
• مشاركت گرايي
• كار بين رشتهاي
• رقابت پذيري